R-US Holidays
r-us holidays
โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย

โปรแกรม : ซิคนีย์ 5 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 56,400 .-
เดินทาง :
ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว ช้อปปิ้งซิดนีย์-โคอาล่าปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น รถรางScenic Railway-Scenic Flyway ซิดนีย์ซิดนีย์ (อิสระเต็มวัน)

rus
โปรแกรม : เมลเบิร์น 5 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 53,300.-
เดินทาง : ก.พ.15-19 / 22-26 มี.ค.6-10 / 21-25 / 28 - 1 เม.ย.
เมลเบิร์น-ชมเมือง-กระท่อมกัปตันคุกพัฟฟิ่งบิลลี่-โรงงาน
ช็อคโกแล็ต เกาะฟิลลิป-ขบวนนกเพนกวินเกรทโอเชี่ยนโร้ด
-เมลเบิร์น-ยูเรก้าสกายเดค ช้อปปิ้ง
rus
โปรแกรม : Aussie Adventure 5 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 57,900 .-
เดินทาง : ก.พ. 8-12 / 15-19 / มี.ค. 22-26/6-10/ 14-18 / 24-28
ซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย ชมปลาโลมา โคอาล่า ปาร์ค บลูเมาเท่นส์
โปรแกรม : บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสต์ 5 วัน การบินไทย
ราคา : 63,900 .- 64,900.-**
เดินทาง : ต.ค. 20-24 / พ.ย.16-20/ ธ.ค.01/30**
บริสเบน-ทังกาลูม่า-ให้อาหารปลาโลมา การให้อาหารนกพีรีแกน-Sanddunes-นั่งรถ 4WD-โกลด์โคสต์-มูฟวี่เวิลด์

โปรแกรม :Sydney Port Stephens 5 วัน การบินไทย
ราคา : 62,900 .-
เดินทาง : ก.พ. 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26

ชมเมืองนครซิดนีย-PORT STEPHENS – นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย – ล่องเรือชมปลาโลมา-ทังกาลูม่า-การให้อาหาร
นกพีรีแกน-สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือสำราญชมอ่าว – ช้อปปิ้ง

โปรแกรม :Aussie Special 6 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 68,900 .-
เดินทาง : ก.พ. 11-16 / 18-23 / 24-29/
มี.ค. 6-11 / 24-29
ซิดนีย์ – ซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-บลูเมาเท่นส์ -นั่งรถราง
ที่ชันที่สุด - แคนเบอร์ร่า - เมลเบิร์น – ชิมไวน์ - เกาะฟิลลิป - เมนูพิเศษกุ้งลอบเตอร์-กระท่อมกัปตันคุ๊ก – ช้อปปิ้ง
โปรแกรม :เมลเบิร์น-ซิดนีย์ 6 วัน สายการบิน บริติช แอร์เวย์ (BA)
ราคา : 75,900 .-
เดินทาง : ต.ค. 19-24
ชมเมืองเมลเบิร์น – นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชิมไวน์เลิศรส – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป-ซิดนีย์ ชมเมือง-สวนสัตว์พื้นเมือง – บลูเมาท์เท่นส์-ซิดนีย์ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปปิ้ง
โปรแกรม :Aussie Highlight 6 วัน 3 คืน การบินไทย(TG)
ราคา : 70,900 .- 72,900 .-** (เมษา)
เดินทาง :ก.พ. 14-19/ 21-26/ 28ก.พ.-4มี.ค./6-11/13-18มี.ค./ 20-25/ 27มี.ค.-1เม.ย./
12 - 17 เมษายน 2555**
ซิดนีย์ –ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์– ซิตี้ทัวร์-โคล่าปาร์ค –บลูเมาเท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด - เมลเบิร์น-กระท่อมกัปตันคุ๊ก – ช้อปปิ้งชิมไวน์ - เกาะฟิลลิป - เมนูพิเศษกุ้งลอบเตอร-์จีลอง - เกรทโอเชี่ยน โร๊ด-
จีลอง
โปรแกรม : แกรนด์ ออสเตรเลีย 8 วัน 6 คืน (QF)
ราคา : 87,900 .-
เดินทาง : 8 - 15 เมษายน 2555
ซิดนีย์ – ซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น - นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย – ชมปลาโลมา-โคอาล่า ปาร์ค –
บลูเมาเท่นส์-บริสเบน - ทังกาลูม่า-โกลด์โคสต์ - ช้อปปิ้ง Outlet–
มูฟวี่เวิล์ด