R-US Holidays
r-us holidays
R-US Holidays
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน

โปรแกรม : ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 31,999.-
เดินทาง : 12-16/13-17 เม.ย.
พระราชวังกู้กง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-ช้อปปิ้ง THE PALACE-พระราชวัง
ฤดูร้อน-หอฟ้าเทียนถาน-หวังฝู่จิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง


โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว  5 วัน 3 คืน การบินไทย
ราคา : 27,999.-(มี.ค.) / 28,999 .-**( เม.ย.-พ.ค.)
เดินทาง : 3-7/16-20/30มี.ค.-3เม.ย./27เม.ย.-1พ.ค/23-27
พ.ค.**
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน-ร้านไข่มุก-ซูโจว-สวนโอ่หยวน-วัดซีหยวน-ร้านผ้าไหม-ซูโจว-ล่องเรือโจวจวง-หังโจว-ร้านหยก-เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก SWFC - ช้อปปิ้งถนนนนกิง-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง - รถไฟแม่เหล็ก

โปรแกรม : ผู่ถ่อซาน-ลั่วเจียซาน-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน สายการบินไชน่า
อิสเทิร์น (MU)

ราคา : 29,900 .-
เดินทาง :
หังโจว- ซีหู- สวนใบชา- วัดจี้กง- เหลยฟงถ่า-ร้านหยก-หนินปอ-วัดอโศกมหาราช-ผู่ถ่อซาน-เจ้าแม่กวนอิม-หนานไห่กวนอิม-วัดผู่จี้-ลั่วเจียซาน-เซี่ยงไฮ้-บัวหิมะ-หาดไว่ทาน-หอไข่มุก-กายกรรม NEW ERA วัดจิ้งอัน-ตลาดเถาเป่า-นานกิง

โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 6 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 30,999.-(มี.ค.) /34,999.-(เม.ย.)/36,999 (สงกรานต์)**
เดินทาง : 17-22/24-29 มี.ค./6-11/24-30 เม.ย /
สงกรานต์ 11–16 / 13–18 เม.ย.**
เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทาน-ช๊อปปิ้งถนนนานกิง- หังโจว ล่องเรือทะเลสาปซีหู เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง+โชว์-วัดพระหยก- หอใข่มุก–หุ่นขี้ผึ้ง-
เฉินหัวเมี่ยว-รถไฟแม่เหล็ก-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ขึ้นกระเช้า)- พระราชวังฤดูร้อน-หวังฟู่จิ่ง- จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - วัดลามะ – กายกรรมตลาดรัสเซีย –ผ่านชมสนามกีฬารังนก

โปรแกรม : คุณหมิง - ตาลี่ - ลี่เจียง 5 วัน การบินไทย (TG)
ราคา : 23,999 .-(ก.พ.)* / 25,999.-(มี.ค.)/ 30,999 .-(สงกรานต์)**
เดินทาง : 23-27 ก.พ.
/4-8 มี.ค. / 8-12 มี.ค./
สงกรานต์ 5-9/12-16/26-30 เม.ย.**

คุณหมิง-ต้าลี่ – เจดีย์สามองค์- ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ- เมืองเก่าลี่เจียง - ทุ่งหญ้าหวินซานผิง(กระเช้าเล็ก) – โชว์จางอวี้โหมวอุทยานน้ำหยก -
เมืองโบราณต้าลี่กำแพงโบราณ -วัดหยวนทง

โปรแกรม : คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน สายการบิน EASTERN AIRLINES (MU)
ราคา : 33,999 .-
เดินทาง : 12 - 17 เม.ย.
คุนหมิง–ต้าลี่–เมืองโบราณต้าลี่-เจดีย์สามองค์(ถ่ายรูปด้านนอก) –
หมู่บ้านซีโจว –ลี่เจียง –เมืองโบราณลี่เจียง- ภูเขาหิมะมังกรหยก IMPRESSION–อุทยานน้ำหยก–สระน้ำมังกรดำลี่เจี่ยง– จงเตี้ยน
(แชงกรีล่า)– ช่องแคบเสือกระโจน-ทะเลสาบนาพาไห่– วัดลามะซงจ้านหลินแชงกรีล่า(จงเตี้ยน)–เขาซีซาน

โปรแกรม : กวางเจา จางเจี่ยเจี้ย ภูเขาอวตาร 5 วัน 4 คื สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
ราคา : 28,900.-
เดินทาง :
กวางเจา - ช้อปปิ้งตลาดไป่หยุ่น-ถ้ำหวงหลงต้ง-ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-ชมโชว์สุนัขจิ้งจอกขาว -อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน-สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง- สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1- เขาอวตาร - ภาพเขียน 10 ลี้–เขาสิงห์โตเหลือง-ลำธารแส้ทอง-เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย-อนุสาวรีย์ 5 แพะ –ตลาดเป่ยจิงลู่

โปรแกรม : กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น 6 วัน 4 คืน สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ (PG)

ราคา : 18,900.-
เดินทาง :
กุ้ยหลิน--หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)--สวนชวนซาน-เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า) ร้านบัวหิมะเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-หลงเซิ่น-นาขั้นบันได-หมู่บ้านหลงจี๋+ชมโชว์ชาวจ้วง-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG
ล่องเรือชมเขางวงช้าง+เขาฝูโปว

โปรแกรม : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน การบินไทย (TG)
ราคา : 34,999.-
เดินทาง : สงกรานต์ 13-17 เม.ย.
เฉินตู-เม่าเสี้ยน– อุทยานแห่งชาติหวงหลง- ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว-อุทยานจิ่วจ้ายโกว-โชว์ทิเบตจิ่วจ้ายโกว-ทะเลสาบเตี๋ยซี-ตูเจียงเยี้ยนู-ศูนย์วิจัย
หมีแพนด้า-ศาลเจ้าสามก๊ก-โชว์เปลี่ยนหน้ากากเฉินตู

โปรแกรม : กวางเจา  อูรูมูฉี  คานาสือ 7 วัน 6 คืน สายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)
ราคา : 40,900.-
เดินทาง :
กวางเจา-อูรูมูฉี-เบอร์ชิน-พิพิธภัณฑ์ทหารสือเหอจื่อ-ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือ(ครึ่งวัน)-โค้งน้ำมังกรหลับ-โค้งน้ำพระจันทร์-โค้งน้ำเทวดา-ล่องเรือทะเลสาบคานาสือคานัส-เหอมู่ชุน-หมู่บ้านถูหว่า-ธารน้ำห้าสี-
เมืองปีศาจอูเอ๋อเหอ-คาราเมย์-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-สวนหงซาน

โปรแกรม : ปักกิ่ง- ฮาร์บิ้น 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์ไชน่า (CA)
ราคา : 31,900 .-
เดินทาง :

ปักกิ่ง-สนามรังนก-สระโอลิมปิก-ฮาร์บิ้น-สกีเอ้อร์หลงซาน-งานโคมน้ำแข็ง-เกาะสุริยา-โบสถ์เซนโซเฟีย-สวนเสือไซบีเรีย-กำแพงเมืองจีน-
ด่านปะต้าหลิง-ตลาดรัสเซีย-ซื่อเม่าเทียนเจีย

โปรแกรม : ฮาร์บิ้น 5 วัน 3 คืน สายการบิน China Eastern Airlines
ราคา : 29,900.-
เดินทาง :
จัตุรัสอาราเยส์เจฟู – โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย- ลานสกีเอ้อหลงซาน – ร้านรัสเซีย Harbin Ice and Snow Festival สวนเสือไซบีเรีย – เกาะสุริยา– อนุสาวรีย์ฝังหงจี้เนี่ยนถ่า – สวนสตาลิน