เกี่ยวกับ R-US Holidays

                                                                           Come see world with us!!!

                    บริษัท อาร์อัส ฮอลิเดย์ จำกัด (R-US Holidays Co.,Ltd) เปิดขายทัวร์ หลากหลายเส้นทางยอดนิยม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้า โดยทีมงาน หัวหน้าทัวร์ ซึ่งเป็นผู้นำทัวร์และเห็นปัญหาต่างๆ ระหว่างการเดินทาง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายละเอียดปลีกย่อยที่มักจะทำให้เกิดปัญหา เพื่อให้เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งโปรแกรมทัวร์ ที่มีคุณภาพ สมเหตุสมผลกับราคาที่เสนอขายแต่ยังคงไว้ซึ่งเส้นทางการเดินทางที่เป็นเส้นทางหลักที่ลูกค้าชื่นชอบด้วยการรวมบุคคลากร ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน กว่า 15 ปี ของคณะผู้บริหาร โดยบริษัทเน้นให้การบริการกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการทัศนศึกษาดูงาน เป็นหมู่คณะและครอบครัว  โดยเน้นที่คุณภาพการให้บริการที่ดีเป็นหลัก  รวมถึงโรงแรมที่ทางบริษัทฯ เลือกใช้ตามมาตรฐาน 4-5 ดาว และสถานที่ตั้ง, ความสะอาด , ขนาดของห้องพัก และการบริการพิเศษในแต่ละแห่งเป็นหลัก รวมถึงอาหารทางบริษัทฯได้เลือกเฟ้นรายการอาหารและร้านอาหารที่ดีที่สุด ในแต่ละแห่งสำหรับคณะ พิเศษของท่าน และที่สำคัญที่สุดคือหัวหน้าทัวร์ที่ทางบริษัทฯคัดเลือก หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบ การณ์ในการทำงานและบริการเป็นอย่างดี รวมถึงความชำนาญ ในทุกเส้นทางรอบโลก

ธุรกิจและบริการ     

 • จัด นำเที่ยว เป็น หมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปทั้งใน และต่างประเทศ
 • จัด กรุ๊ป สัมมนา ทั่วประเทศ
 • จำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน ทุก สายการบิน
 • จอง โรงแรม ที่พัก ทั่วโลก
 • รับปรึกษาและบริการ วีซ่า
  R-US Holidays
  r_us_holidays@hotmail.com


 • บริษัทฯ ยินดีจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับคำปรึกษาจากท่าน
  สถานที่ตั้ง  :  23/5 ไอ-ดีไซน์ ทาวน์โฮม หมู่ 7 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  Tel. 02-533-2008-9 Fax. 02-533-2007


 • Hotline : 086-369-2618
  (T.A.T. 11/5111)
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว