เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า

ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน

โปรแกรม : ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)
ราคา : 16,999.- * / 18,999.- **
เดินทาง : 18-20 ก.พ/10-12 มี.ค*/.7-9 เม.ย .**
ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ - ช้อปปิ้งสุดมันส์ ฝั่งฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม : ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน สายการบินอิมมิเรต ( EK )
ราคา : 17,999.- * / 19,999.- **
เดินทาง : 18-20 ก.พ. / 10-12 มี.ค.* / 7-9 เม.ย**
ฮ่องกง - Disney Land - ซิตี้ทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ - โอเชี่ยนปาร์ค

โปรแกรม : ทัวร์ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ - โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน สายการบินคาเธต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)
ราคา : 27,900.- (มี.ค.)* / 28,900.- (มี.ค.- เม.ย.)** / 29,900.- (เม.ย.)***
เดินทาง : 10 - 13, 17 - 20 มี.ค.* / 24 - 27 มี.ค. / 31 มี.ค.- 03** / เม.ย.5 - 8***
ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ - ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/Repulse Bay) - นมัสการเจ้าแม่ กวนอิม-โอเชี่ยนปาร์ค - Avenue Of Star, A Symphony of Lights

ทัวร์ฮ่องกง - นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

โปรแกรม : ทัวร์ฮ่องกง - นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ (KQ)
ราคา : 15,900.-
เดินทาง : ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - สำนักนางชี - วัดแชกงหมิว - พระใหญ่ลันเตา+กระเช้า - นองปิง - วัดโปหลิน - วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน

โปรแกรม : ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน สายการบิน EMIRATE AIRLINES (EK)
ราคา : 19,999.-
เดินทาง : ส.ค.12 - 14/ต.ค.22 - 24
ฮ่องกง - Avenue of Star - A Symphony of Lights - ซิตี้ทัวร์ - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน

ทัวร์มาเก๊า - เวเนเชี่ยน

โปรแกรม : ทัวร์มาเก๊า - เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
ราคา : 13,900.-
เดินทาง : มาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล - จูไห่ขชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถ - อิสระช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน

โปรแกรม : ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน สายการบินอิมิเรต (EK)
ราคา : 21,900.-
เดินทาง : ฮ่องกง - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เซนาโดสแควร์ - เดอะ เวเนเชี่ยน - พระใหญ่นองปิง - ดีสนีย์แลนด์ - ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรียพีค / พัลส์เบย์ Repulse Bay) - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ดิสนีย์แลนด์

โปรแกรม : ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน Emirates Airlines (EK)
ราคา : 22,900.- (มี.ค.- เม.ย.)* / 26,900.- (สงกรานต์)** / 22,900.- (วันแรงงาน)***
เดินทาง : 22-25, 23-26 มี.ค. / 29 มี.ค.-01 / 31 มี.ค.-03 เม.ย. / 5-8, 6-9 เม.ย.* / 13-16 เม.ย., 14-17 เม.ย.** / 28 เม.ย - 1 พ.ค.(วันแรงงาน)***
ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์ - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - วิคตอเรียพีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น

โปรแกรม : ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน สายการบินเคนย่า แอร์เวย์(KQ)
ราคา : 19,900.-
เดินทาง : ฮ่องกง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - The Venetian - จูไห่ - ผ่านชมถนนแห่งความรัก - สาวงามหวีหนี่ - ช้อปกงเป่ย - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu - หมู่บ้านวัฒนธรรม - โชว์ Splendid of China - วิคทอเรียพีค - รีพัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งนาธาน

ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - จูไห่

โปรแกรม : ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
ราคา : 13,900.-
เดินทาง : มาเก๊า - สวนสาธารณะหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์ - จูไห่ - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu Center - Splendid of China - China Folk Culture Village - นั่งรถผ่านด่านเข้ามาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์พอลล์ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชม The Venetian

ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - จูไห่ - สวนสนุก

โปรแกรม : ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - จูไห่ - สวนสนุก OCT EAST 3 วัน 2 คืน สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
ราคา : 14,900.-
เดินทาง : มาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์พอลล์ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - เดอะ เวเนเชี่ยน - ผ่านด่านเข้าจูไห่ - ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดจินไถ่ซื่อ - อาหารกลางวัน (ซีฟู๊ด) - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu Center - เข้าชมสวนสนุก OCT EAST+TEA SHOW

ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - จูไห่ - ซัวเถา

โปรแกรม : ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - จูไห่ - ซัวเถา 4 วัน 3 คืน สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
ราคา : 16,900.-
เดินทาง : มาเก๊า - ชม เวเนเชี่ยน - โบสถ์เซ็นต์พอลล์ - ผ่านด่านเข้าจูไห่ - จูไห่ - ชมถนนคู่รัก - ถ่ายรูปสัญลักษณ์เมืองจูไห่ “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” - เซินเจิ้น - Splendid of China - China Folk Culture Village - Show - เซินเจิ้น - เฮียงบู๋ซัว(ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง - ซัวเถา - เกาะมาหยู - นั่งรถกลับเซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu Center