Bear Tracks Travel
r us olidays R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
r us holidays 
โปรแกรมท่องเที่ยวเดือน May - June 2010

โปรแกรม : AUSSIE EXPLORER 5 DAYS BY TG (ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน)
ราคา : 45,500
เดินทาง : 9-13 / 23-27 JUNE
ซิดนีย์ -ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่าเฮ้าส์ - บลูเม้าท์เท่นส์-นั่งรถรางไฟฟ้า -
แคนเบอร์ร่า-อาคารรัฐสภา-อนุสรณ์ทหาร

rus โปรแกรม : AUSSIE HIGHLIGHT 6 DAYS BY TG (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกรท
โอเชี่ยน โร้ด)

ราคา : 55,900
เดินทาง : 8 - 13 / 22 -27 / 25-30 JUNE
ซิดนีย์ -ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่าเฮ้าส์ - ชมเมือง-บลูเม้าท์เท่นส์-เมลเบิร์น-
เกรท โอเชี่ยน โร้ด - กระท่อมกัปตันคุ๊ก-ดูนกแพนกวิน ฟรี!! เมนูกุ้งล๊อปเตอร์
r us holidays

โปรแกรม : AUSSIE ADVENTURE 5DAYS BY TG (ซิดนีย์-พอร์ต สตีเฟน)
ราคา : 44,900
เดินทาง :9-13 / 16-20/23-27 JUNE
ซิดนีย์ -ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่าเฮ้าส์ - พอร์ต สตีเฟ่น-นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย-นั่งเรือชมปลาโลมา-โคอาล่า ปาร์ค-บลูเมาเท่นส์-ช้อปปิ้ง QVB

โปรแกรม : MELBOURNE MONO 5 DAYS BY TG ( เมลเบิร์น )
ราคา : 49,900
เดินทาง :9-13 / 16-20 / 23-27 JUNE
เมลเบิร์น - กระท่อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิลลิป - ชิมไวน์ - ชมนกแพนกวิน - เกรทโอเชี่ยนโรด - ช้อปปิ้งตลาดวิคตอเรีย ฟรี!! เมนูกุ้งล๊อปเตอร์
RUS

โปรแกรม : SYDNEY MELBOURNE 6 DAYS BY TG
ราคา : 54,900
เดินทาง : 9-13/16-20/23-27 JUNE
ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น - เที่ยวนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -
เที่ยวสวนสัตว์ทารองก้าซู - เมลเบิร์น - เกาะฟิลลิป - ชมพาเหรดนกเพนกวิน

R-US Holidays
R-US Holidays