Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
r us holidays
r us holidays
rsu
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน
rus

โปรแกรม :ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (UL)
ราคา :18,900
เดินทาง : 23-27June/7-11/14-18/21-25July
ปักกิ่ง-สนามกีฬาโอลิมปิค-พระราชวังกู้กง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง- กำแพงเมืองจีน–วัดลามะ–ตลาดรัฐเซีย พิเศษ โชว์กายกรรม+โชว์เจ้าแม่กวนอิม

rus

โปรแกรม :ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 5 คืน (UL)
ราคา : 19,900
เดินทาง : 4-9/11-16/18-23/25-30 June/2-7 July
พระราชวังกู้กง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน - ช้อปปิ้ง THE PALACE - พระราชวังฤดูร้อน –  หอฟ้าเทียนถาน - หวังฝู่จิ่ง - กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย-อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์-ชมสนามกีฬาโอลิมปิค เมนูพิเศษ International Buffet

rus

โปรแกรม :ปักกิ่ง-เมืองต้าถง-อู่ไทซาน-ผิงเหยา-ไท่หยวน
5 วัน 4 คืน (CA)

ราคา : 35,900
เดินทาง : 28 Apr - 4 May / Jun 19-25 / 23-29 / July 21-27
ปักกิ่ง-เมืองต้งถง-ถ้ำผาหยุนกังสือคุ-กำแพงเก้ามังกร-เมืองอิ้งเสี้ยน
วัดเสวียนคงสือ-ภูเขาอู่ไถซาน-ผู่ซาติ่ง-ศาลเจ้าอู่เหยเมี่ยว-เมืองไท่หยวน โชว์พื้นเมือง-หมู่บ้านตระกูลเฉียว-เมืองผิงเหยา-กำแพงเมืองโบราณ
เมืองไท่หยวน-วัดซวงหลินซื่อ-หอฟ้าเทียนถาน-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย

rus

โปรแกรม : คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)
ราคา : 22,999 / **24,999
เดินทาง : 5-9 / 12-16 May / ** 26-30 May
คุณหมิง -ต้าลี่-เจดีย์สามองค์- ลี่เจียง–สระน้ำมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง
ทุ่งหญ้าหวินซานผิง(กระเช้าเล็ก) – โชว์จางอวี้โหมว–อุทยานน้ำหยก
เมืองโบราณต้าลี่ กำแพงโบราณ-คุนหมิง
-วัดหยวนทง

rus

โปรแกรม : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงการี่ล่า
6 วัน 5 คืน (MU)

ราคา : 25,999
เดินทาง : 12-17,20-25May/ 10-15 / 24-29 Jun
คุณหมิง-ต้าลี่–ทะเลสาบเอ๋อไห่–เจดีย์สามองค์–เมืองโบราณต้าลี่-ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกทุ่งหญ้าหวินซานผิง-อุทยานน้ำหยก IMPRESSION (โดยจางอวี้โหม)-เมืองโบราณลี่เจียง-
สระน้ำมังกร- โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง– ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน–แชงกรีล่า–ทะเลสาบพาน่าไห่
วัดซงจ้านหลิง
-เขาซีซาน–ประตูมังกร

rus โปรแกรม :กวางเจา-ฉางซา-จางเจี้ยเจี้ย 5 วัน 4 คืน (KQ)
ราคา : 21,999
เดินทาง :
24-28 May / 7-11 / 28 Jun- 2 July
กวางเจา-ถนนเป่ยจิงลู่-ฉางซา–อุทยานจางเจียเจี้ย–ทะเลสาบเป่าเฟิงห

เขาเทียนจื่อซาน–เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพเขียนสิบลี้ ลำธารจินเปียนซี-ฉางซา-กวางเจา-ตลาดเครื่องหนัง  
rus โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้ Expo 4 วัน 3 คืน (MU)
ราคา : 23,900
เดินทาง : 12- 15 / 29 May- 1 Jun
เซี่ยงไฮ้ - ชมงาน WORLD EXPO 2010 ฝั่งผู่ตง - โจวจวง - หอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - กายกรรมอีร่า -ถนนนานกิง –ไหว่ธาน – บังหิมะ
ตลาดหลงหัว - ตลาดร้อยปี
rus โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้ Expo 5 วัน 4 คืน (MU)
ราคา : 23,900
เดินทาง : 16 - 20 June
เซี่ยงไฮ้–อู๋ซิ–พระใหญ่หลิงซาน–ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง-จอ SKY SCREEN-
ซูโจว–โรงงานผ้าไหม–เซี่ยงไฮ้ - วัดฉงหยวน–ชาผู๋เอ่อ–ตลาดร้อยปี
บัวหิมะ-กายกรรมอีร่า-
ชมงาน Shanghai Expo 2010-หอไข่มุก  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง--ตลาดหลงหัว- ถนนนานกิง-ไหว้ธาน รถไฟแม่เหล็ก
R-US Holidays
R-US Holidays