Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
r us holidays
r us holidays
r us holidays
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน
r us holidays

โปรแกรม : ตะลุยกรุงปักกิ่ง 4 วัน โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)
ราคา : 16,900/17,900
เดินทาง : 25-28 Nov/ 16-19,23-26 Dec
กำแพงเมืองจีน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ชมสนามกีฬา โอลิมปิค 2008-ตลาดรัสเซีย-หอฟ้าเทียนถาน (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

r us holidays

โปรแกรม : ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 18,500/22,900/29,500
เดินทาง : 11-15,18-22,25-29 Nov/ 5-9,16-20,23-27 Dec/ 1-5 Jan

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-หอฟ้าเทียนถาน-วัดลามะ-นั่งสามล้อชมเมืองเก่า-พระราชวังอวี้เหอหยวน-พระธาตุเขี้ยวแก้ว-ทะเลสาปเป่ยไห่-กายกรรมปักกิ่ง-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

r us holidays

โปรแกรม : ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 23,900/27,900/34,500
เดินทาง : 11-15,18-22,25-29 Nov/ 5-9,16-20,23-27 Dec/ 1-5 Jan

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-หอฟ้าเทียนถาน-วัดลามะ-นั่งสามล้อชมเมืองเก่า-พระราชวังอวี้เหอหยวน-พระธาตุเขี้ยวแก้ว-ทะเลสาปเป่ยไห่-กายกรรมปักกิ่ง-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

r us holidays โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 36,000
เดินทาง : 5-9,16-20,23-27 Dec/ 1-5 Jan
เซี่ยงไฮ้-วัดพระหยก-หอทีวีไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ช้อปปิ้งถ.นานจิง-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-รถไฟแม่เหล็ก-ล่องเรือในคลองชมเมืองโบราณอูเจิ้น-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-ศาลเจ้างักฮุย-เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง-โชว์-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน-โรงถ่ายหนังสามก๊ก-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-วัดซีหยวน
r us holidays โปรแกรม : ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 29,900
เดินทาง : 30 Dec-3 Jan
พิเศษ ชมกายกรรมปักกิ่ง+ไวน์แดง และสุกี้ปักกิ่ง
r us holidays โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-โจวจวง 5 วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 31,300
เดินทาง : 30 Dec-3 Jan

นั่งรถไฟแม่เหล็ก-ลิ้มรสกุ้งมังกร พิเศษ ชมโชว์ Night of XIHU
r us holidays โปรแกรม : ปักกิ่ง-หุ่นขี้ผึ้ง-The Place 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)
ราคา : 16,999
เดินทาง : 20-24 Nov,27 Nov-1 Dec,4-8 Dec,18-22 Dec,29 Dec-2 Jan
ปักกิ่ง-จตุรัสเทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-วัดลามะ-กายกรรมปักกิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน-อวี้เหอหยวน-ซื่อเม่าเทียนเจีย-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง-ผ่านสนามรังนก-เป็ดปักกิ่ง-ตลาดรัสเซีย 2 แห่ง
r us holidays โปรแกรม : ปักกิ่ง-Snow World 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 25,500/32,500
เดินทาง : 4-8,9-13,16-20,23-27 Dec/ 30 Dec-3 Jan/ 6-10,13-17,20-24,27-31 Jan/ 3-7,14-18,17-21 Feb
เที่ยวกำแพงเมืองจีน-ชมสนามกีฬาโอลิมปิค-Beijing Snow World-ชมกายกรรมปักกิ่ง
r us holidays โปรแกรม : ปักกิ่ง-Harbin 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)
ราคา : 31,900
เดินทาง : 5-10,12-17,19-24,26-31 Jan/ 2-7,16-21 Feb
ชมเทศกาลสลักน้ำแข็ง
r us holidays โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการไทย (TG)
ราคา : 31,500/38,300
เดินทาง : 4-8,9-13,16-20,23-27 Dec/ 30 Dec-3 Jan/ 31 Dec-4 Jan/ 6-10,13-17,20-24,27-31 Jan/ 3-7,14-18,
17-21,24-28/ 26 Feb-2 Mar

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่ถ่อซาน-เมนูอาหารพิเศษมากกว่า 400 เมนู
r us holidays โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้-Harbin 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น (MU)
ราคา : 37,500
เดินทาง : 5-10,12-17,19-24,26-31 Jan/ 2-7,16-21 Feb
ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
r us holidays โปรแกรม : คุนหมิง-Lijiang-Zhongdian 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 42,300
เดินทาง : 4-9,16-21,23-28 Dec/ 6-11,13-18,20-25 Jan/ 27 Jan-1 Feb/ 3-8/14-19/17-22 Feb/ 24 Feb-1 Mar
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ทุ่งหญ้าน่าผ่าไห่-หมู่บ้านทิเบต
r us holidays โปรแกรม : คุนหมิง-Dali-Lijiang 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 38,900
เดินทาง : 4-9,16-21,23-28 Dec/ 6-11,13-18,20-25 Jan/ 27 Jan-1 Feb/ 3-8/14-19/17-22 Feb/ 24 Feb-1 Mar
ประตูมังกร-ต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โชว์ชาวไป๋-บึงมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก-อุทยานน้ำหยก
r us holidays โปรแกรม : ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
ราคา : 27,800
เดินทาง : 4-7,10-13,17-20,24-27 Dec/ 7-10,14-17,21-24,28-31 Jan/ 4-7,14-17,18-21,25-28/ 26 Feb-1 Mar
ตลาดฝงเจี่ย-วัดไถ่ซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-ศาลเจ้าพ่อกวนอู-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
r us holidays โปรแกรม : ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
ราคา : 29,900
เดินทาง : 4-8,9-13,16-20,23-27 Dec/ 6-10,13-17,20-24,27-31 Jan/ 3-7,14-18,17-21,24-28 Feb/ 26 Feb-2 Mar
ชมตึกไทเป 101-ฮวาเหลียน-ชมโชว์อาเหม่ย-ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ทะเลสาบสุริยัน จันทรา-รถไฟหัวจรวด
R-US Holidays
R-US Holidays