Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
r us holidays
R-US Holidays
r us holidays
r us holidays
r us holidays

r us holidays
r us holidays


 
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง - มาเก๊า - เซินเจิ้น
r us holidays โปรแกรม : ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดีสนีย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)
ราคา
: 21,900 (CX) 20,900 (EK)
เดินทาง
: 14-17,21-24,28-31 Nov/ 5-8,12-15,19-22,26-29 Dec/ 29 Dec-1 Jan
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่–หมู่บ้านวัฒนธรรม-โชว์-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-วิคตอเรียพีค–นมัสการเจ้าแม่กวนอิ –รีพลัส์เบย์–วัดหวังต้าเซียน–ช้อปปิ้ง
r us holidays โปรแกรม : ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)
ราคา : 23,900 (CX) 24,900 (EK)
เดินทาง : 14-17,21-24,28-31 Nov/ 5-8,12-15,19-22,26-29 Dec/ 29 Dec-1 Jan
ฮ่องกง- มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอลล์–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–เซนาโดสแควร์–เดอะ เวเนเชี่ยน-ดิสนีย์แลนด์-ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรีย พีค/รีพลัส เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม)–วัดหวังต้าเซียน–ช้อปปิ้ง
r us holidays

โปรแกรม : ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา
: 24,900 (TG) 23,900 (EK)
เดินทาง
: 14-17,21-24,28-31 Nov/ 5-8,12-15,19-22,26-29 Dec/ 29 Dec-1 Jan
ฮ่องกง-มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์พอลล์–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–เดอะ เวเนเชี่ยน–หมู่บ้านวัฒนธรรม-โชว์-เซินเจิ้น–Louwu Shopping–วิคตอเรีย พีค–รีพลัส เบย์-Shopping – Disney Land (เพิ่มท่านละ 2,000 บาท)

r us holidays

โปรแกรม : ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)
ราคา : 16,500 (UL) 20,900 (CX)
เดินทาง : 14-16,21-23,28-30 Nov/ 5-7,8-10,9-11,12-14,19-21,26-28 Dec
ฮ่องกง-Disney Land-ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรีย พีค-รีพลัส เบย์)

r us holidays

โปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา : 28,500 (TG)
เดินทาง : 30 Dec - 2 Jan
นำท่านชม เดอะ เวเนเชี่ยน และ Dragon show of the Bubble

r us holidays

โปรแกรม : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)
ราคา : 19,900 (UL)
เดินทาง : 14-16,21-23,28-30 Nov/ 5-8,12-14,19-21,26-28 Dec/ 29 Dec-1 Jan
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรีย พีค/รีพลัส เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม)-โอเชี่ยนปาร์ค-Avenue of Star-A Symphony of Light-ช้อปปิ้ง

r us holidays

โปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)
ราคา
: 24,900 (UL)
เดินทาง
: 12-16,19-23,26-30 Nov/ 3-7,10-14,17-21,24-28 Dec/ 31 Dec-4 Jan/ 4-8 Jan
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์–Avenue of Star-ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรียพีค/รีพลัส เบย์/นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม)–โอเชี่ยน ปาร์ค- มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์พอลล์–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–เซนาโด้ แสควร์- เดอะ เวเน เชี่ยน-ช้อปปิ้ง

r us holidays โปรแกรม : ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า- ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรต (EK)
ราคา : 23,900 (EK)
เดินทาง : 24-28 Dec
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรียพีค/รีพลัส เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม)-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง-หมู่บ้านวัฒนธรรม-โชว์-มาเก๊า-โบสถ์ เซ็นต์พอลล์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เดอะ เวเนเชียน
r us holidays โปรแกรม : ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา
: 21,900 (TG)
เดินทาง : 4-7 Dec
ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์ (วัดหวังต้าเซียน/วัดชีหลิน/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/วัดแชกงหมิว/วัดทินฮ่าว/Avenue of Stars)-ช้อปปิ้ง-พระใหญ่นอนปิง-ดิสนีย์แลนด์
r us holidays โปรแกรม : ฮ่อกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)
ราคา
: 21,900 (CX) 18,900 (UL)
เดินทาง : 14-16,21-23,28-30 Nov/ ,8-10,12-14,19-21,26-28 Dec
ฮ่องกง-มาเก๊า-โบสถ์ เซ็นต์พอลล์-เดอะ เวเนเชี่ยน-วิคตอเรีย พีค-รีพลัส เบย์-ช้อปปิ้ง
 
R-US Holidays