Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays

 
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น
R-US Holidays โปรแกรม : SUPER JAPAN TOKYO 5D3N BY SQ
ราคา : 38,900
เดินทาง : 9-13/14-18/21-25/28Jan-1Feb , 6-10/11-15/18-22/25Feb-1Mar /04-08/ 06-10/ 11-15/ 18-22 / 20-24 Mar
โตเกียว-พระราชวังอิมพีเรียล-ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ-ล่องทะเลสาบอาชิ-คาวากูจิโกะ-แช่น้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-เลือกซื้อทัวร์ดีสนีย์แลนด์
r us holidays โปรแกรม : OSAKA SHOCK SALES 5D3N BY JL
ราคา : 39,800
เดินทาง : 25-29Jan , 7-11/10-14/17-21/24-25Feb
โอซาก้า-เกียวโต-วัดน้ำใส-ศาลเจ้า ฟูจิมิ อินาริ - รถรางสายโรแมนติก ซากาโน่ - ปราสาท ฮิเมจิ -โกเบ-นั่งกระเช้าสู่เขาร็อคโค-โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์ -เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทและชินไซบาฉิ
r us holidays โปรแกรม : TOKYO PARADISE SKI 5D3N BY TG
ราคา : 43,500
เดินทาง : 7-11/14-18/25-29Jan , 6-10/11-15/18-22/25Feb-1Mar
โตเกียว-คามาคุระ-โกเทนบะ เอ้าท์เลท-เล่นสกีที่ฟูจิเทน-คาวากูจิโกะ-แช่น้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ -เลือกซื้อดีสนีย์แลนด์-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออนู
r-us holidays โปรแกรม : JAPAN WORLD HERITAGE 5D3N BY TG
ราคา : 45,900
เดินทาง : 6-10/13-17/20-24/25-29Jan , 5-9/10-14/17-21/24-28Feb
นาโงย่า-มรดกโลก หมู่บ้านชิราคาว่า-ทาคายาม่า-หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ-ตลาดเช้า-ศาลาว่าการทาคาย่ามา-ลิตเติ้ลเกียวโต-ช้อปปิ้ง-เกียวโต-วัดน้ำใส-ปราสาททอง คิงคะคุจิ
r us holidays โปรแกรม : DISCOVERY KHUSHU 5D3N BY TG
ราคา : 45,900
เดินทาง : 7-11/14-18/24-28Jan , 6-10/11-15/18-22/25Feb-1Mar
ฟุกุโอกะ-ขึ้นกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟอาโซะ-ปราสาทคุมาโมโต้-เบบปุ-สวนสัตว์ปังคุง+เจมส์-บ่อนรกโคลนเดือด-ศาลเจ้าดาไซฟุ-ช้อปปิ้งเทนจิน มอลล์ู
r us holidays โปรแกรม : JAPAN SHOCK PROMOTION SKI 6D4N BY TG
ราคา : 50,500
เดินทาง : 6-11/13-18/19-24/25-30Jan , 6-11/10-15/17-22/24Feb-1Mar
โอซาก้า-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-วัดน้ำใส-ฟุจิมิ อินาริ-นาโงย่า-รถไฟหัวกระสุน-ทะเลสาบฮามานาะ-เล่นสกีฟูจิเทน-คาวากูชิโกะ-อาบน้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ-พิพิธภัณฑ์ราเม็ง-โตกียว-ชินจุกุช้อปปิ้ง-วัดอาซากุซะ-เลือกซื้อดีสนีย์แลนด์-นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน
r us holidays โปรแกรม : JAPAN SHOCK AMAZING SKI 6D4N BY TG
ราคา : 52,300
เดินทาง : 6-11/13-18/19-24/25-30Jan , 6-11/10-15/17-22/24Feb-1Mar
โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-นาโงย่า-รถไฟหัวกระสุนชินกันเซน--ทะเลสาบฮามานะ-เล่นสกี ฟูจิเทน-คาวากูชิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมง-โตกียว-ชินจุกุช้อปปิ้ง-วัดอาซากุซะ-ดีสนีย์แลนด์-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน


R-US Holidays
R-US Holidays