Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
rus
rus
rus
rus
 
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น : พฤษภาคม-กรกฏาคม 53
rus

โปรแกรม : JAPAN SHOCK SALE 5 DAYS 4 NIGHTS BY JL
เดินทาง :07-11 / 21-25 / 26-30 / 27-31 / 28 May-01 Jun / 11-15 / 18-22 / 25-29 / Jul 02-06 / 09-13 /16-20 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 30 July 03 Aug
ราคา : 36,500
นาริตะ-โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเม็ง-ฮาราจุกุ-ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งดอกไม้-ทะเลสาบคาวาคูชิ-วัดอาซากุซ่า

rus โปรแกรม : TOKYO PARADISE SPECIAL 5 DAYS 3NIGHTS BY TG
เดินทาง : 05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 May 02-06 / 09-13 / 15-20 / 23-27 / 30 Jun - 04 Jul 07-11/ 14-18/ 23-27/ 28 July -0 1 Aug
ราคา : 40,300
โตเกียว-พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานนิจูบาชิ-ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ-ล่องทะเลสาบอาชิ-อาบน้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ-โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเม็ง-อิสระเต็มวัน-วัดอาซากุซ่า-ช้อปปิ้งอิออนจัสโก้
rus โปรแกรม :SHOCK SHOCK SHOCK OSAKA-TOKYO 5 DAYS 3 NIGHTS BY VN
เดินทาง : 12-16 / 19-23 / 26-30  / 28 May - 01 Jun / 02-06 / 09-13 / 16-20
ราคา : 33,900
โอซาก้า-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-วัดน้ำใส-ฟูจิมิอินาริ-นาโงย่า-รถไฟหัวกระสุนชินกันเซน-ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทนบะเอ้าท์เลท-คาวากูชิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-วัดอาซากุซ่า-ช้อปปิ้งชินจุกุ
rus โปรแกรม : JAPAN SHOCK SPECIAL 6 DAYS 3 NIGHTS BY TG
เดินทาง : 07-12 / 11-16 / 18-23 / 25-30 May / 08-13 / 15-20 / 22-27 / 29 Jun - 04 July / 06-11 / 13-18 / 23-28 / 27 July - 01 Aug
ราคา : 46,900
โอซาก้า-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-วัดน้ำใส-ฟูจิมิอินาริ-นาโงย่า-รถไฟหัวกระสุนชินกันเซน-ทะเลสาบฮามานะ-ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทนบะเอ้าท์เลท-คาวากูชิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮัคไค-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอะซากุซ่า
rus โปรแกรม : JAPAN SHOCK AMAZING SPECIAL 6 DAYS 3 NIGHTS BY TG
เดินทาง : 07-12 / 11-16 / 18-23 / 25-30 May / 08-13 / 15-20 / 22-27 / 29 Jul - 04 July / 06-11 / 13-18 / 23-28 / 27 July -01 Aug
ราคา : 48,500
โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-นาโงย่า-รถไฟหัวกระสุนชินกันเซน-ทะเลสาบฮามานะ-ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทนบะเอ้าท์เลท-คาวากูชิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮัคไค-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-อิสระเต็มวัน-วัดอะซากุซ่า-ช้อปปิ้งอิออน
RUS

โปรแกรม :JAPAN WORLD HERITAGE + ALPS 6 DAYS 4 NIGHTS BY JL
เดินทาง :
07-12 / 25-30 / 26-31 / 27 May- 1 Jun / 08-13 / 15-20 / 22-27 / 29 Jun - 04 July / 06-11 /13-18 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 26-31
ราคา : 44,900
นาโงย่า-ทาคายามา-ตลาดเช้า-ลิตเติ้ลโตเกียว-ชิราคาว่า-โทยาม่า-แจแปนแอลป์-อาบน้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจุกุ-วัดอะซากุว่า-ช้อปปิ้งอิออน

rus โปรแกรม :JAPAN WORLD HERITAGE + ALPS REROUTE 6 DAYS 4 NIGHTS BY JL
เดินทาง :
07-12 / 25-30 / 26-31 / 27 May- 1 Jun / 08-13 / 15-20 / 22-27 / 29 Jun - 04 July / 06-11 /13-18 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 26-31
ราคา :44,900
โตเกียว-พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานนิจูบาชิ-วัดอะซากุซ่า-ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอดาคุดานิ-ล่องทะเลสาบอาชิ-อาบน้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ-แจแปนแอลป์-โทยาม่า-ชิราคาว่า-ทาคายาม่า-ลิตเติ้ลโตเกียว-นาโงย่า-อิสระเต็มวัน
rus โปรแกรม : DISCOVERY KYUSHU 6 DAYS 3 NIGHTS BY TG
เดินทาง :
May 08-13/ 15-20/ 22-27/ 26-31 June 05-10/ 12-17/ 19-24/ 26 -01 July 10-15/ 17-22/ 24-29
ราคา : 55,900
ฟุกุโอกะ –คุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโซ(นั่งกระเช้า)-ปราสาทคุมาโมโต้ –สวนสัตว์เจมส์และปังคุง –เบ็บปุ- จิโคคุเมกุริ- ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟู-ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์ –ช้อปปิ้งห้าง เทนจินมอลล์
 
R-US Holidays