Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
r-us holidays
R-US Holidays

rus


 
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น
rus โปรแกรม :โตเกียว สกีรีสอร์ท ฟูเขาไฟฟูจิ เกียวโต นาโงย่า 6D (TG)
ราคา : 42,300
เดินทาง : 12-17 / 21-25 / 26-31Jan/14-18 / 16-21Feb / 24Feb-01Mar / 2-7 / 5-9 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20Mar
โตเกียว-พระราชวัง อิมพีเรียล – สะพานนิจูบาชิ-วัดอาซากุซ่า - ย่านชินจุกุ-- ทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ- เล่นสกีสัมผัสหิมะที่ฟูจิเทนสกียามะ-คาวาคูจิโกะ--ภูเขาไฟฟูจิ- ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟชินคันเซน –นาโงย่า-เกียวโต-–วัดน้ำใส--ฟุจิมิ อินาริ-ศาลเจ้าเฮย์อัน- นาโงย่า-ห้างจัสโก้อิออน
rus โปรแกรม : Japan World Heritage 5 DAYS (BY TG)
ราคา : 35,900
เดินทาง : 21-24 Jan/ 15-18 Feb / 11-14 Mar
นาโงย่า – ลานสกีฮิรูกาโน่- ชิราคาว่า – หมู่บ้านโบราณมรดกโลก – ทาคายาม่า- หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ ฟุรุคาว่า- ทาคายาม่า- - ตลาดเช้า – ที่ว่าการอำเภอเก่า -ลิตเติ้ลเกียวโต - เกียวโต- วัดคิโยมิสึ- ฟุจิมิ อินาริ – นาโงย่า-ช็อปปิ้งห้างอิออน
rus โปรแกรม : โกเบ โอซาก้า เกียวโต มิเอะ นารา 5D (TG)
ราคา : 35,900
เดินทาง :13-17/ 27-31/ 28 Jan-01Feb/14-18 / 17-21 / 25Feb -01Mar/3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 / 12-16Mar
โอซาก้า- เฮียวโงะ ปราสาท ฮิเมจิ-โกเบ –สะพานอาคาชิไคเคียว-ฮาร์เบอร์แลนด์-ชมวิวเมืองโอซาก้า ตึกอูเมดะ- ช้อปปิ้งชินไซบาฉิ-นารา- วัดโทไดจิ-มิเอะ-เกียวโต- วัดคิโยมิสึ- ฟุจิมิ อินาริ – นาโงย่า-ช็อปปิ้งห้างอิออน พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
rus โปรแกรม : HOKKAIDO ONSEN WHITE WINTER 5D3N BY KE
ราคา : 39,900
เดินทาง : 27nov–01dec8-12/16– 20/24-28dec6-10/13–17/ 20–24/27–31jan-5 feb.–9/13–17/17–21/26–01mar.3–7/10–14/17–21/24–28/27-30 mar.
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาอุสึชมภูเขาไฟโชวะ,ชม white illuminatio,ชมหมู่บ้านไอนุ, จัมป์ฮิลล์เยือนสนามแข่งขันกระโดดสก๊ ี,เมืองท่าโอตารุเมืองโรแมนติคฤดูหนาว,หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ, ซื้อของฝากจากฮอกไกโด
r us holidays โปรแกรม : OSAKA SHOCK SALES 5D2N BY TG
ราคา : 33,900
เดินทาง :
2-6 / 3-7 / 9-13 / 16-20 / 23-27 dec.
โอซาก้า,เกียวโต,รถไฟชมธรรมชาติซากาโน,วัดน้ำใส,ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว,มิเอะ,แช่น้ำแร่,พิเศษบุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์,นารา,วัดโทไดจิ, ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทและชินไซบาชิ,เลือกซื้อทัวร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
rus โปรแกรม : TOKYO PARADISE SPECIAL 5D3N BY TG/JL
ราคา : 37,900 / 41,900
เดินทาง : 2-6 / 3-7 / 4--8 / 9-13 dec. (TG) , 31 dec-4 jan(JL)
โตเกียว,สะพานนิจูบาชิ,ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ-,ล่องทะเลสาบฮาชิ,คาวากูจิโกะ,แช่น้ำแร่,ภูเขาไฟฟูจิ,พิพิธภัณฑ์ราเมง-โตเกียว,ช้อปปิ้งชินจูกุ,วัดอาซากุสะ,นาริตะ,ช้อปปิ้งที่อิออนพลาซ่า,เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด
rus

โปรแกรม : JAPAN WORLD HERITAGE 5D3N BY TG
ราคา : 43,900 / 44,300
เดินทาง : 4-8/9-13/16-20/23-27 dec.6-10/13-17/20-24/27-31 jan.3-7/14-18/24-28/25 feb.-1 mar. /26 feb-2 mar..
นาโงย่า,มรดกโลก หมู่บ้าน ชิราคาว่า,ทาคายาม่า,หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ,ตลาดเช้า,ศาลาว่าการทาคายาม่า,ลิตเติ้ลเกียวโต-เกียวโต,วัดน้ำใส,ปราสาททอง คิงคะคุจิ,นาโกย่า

rus โปรแกรม : JAPAN PROMOTION SKI NEW YEAR 6D BY TG/JL
ราคา : 64,900 / 47,900 / 48,300
เดินทาง : 29dec-03jan (TG) / 28 dec.-02/29-03/30-04jan (JL) /5-10/12-17/19-24/26-31 jan./2-7/14-19/16-21/24 feb.-1mar.
โอซาก้า,นารา,วัดโทไดจิ-เกียวโต,วัดน้ำใส,ฟูจิมิ อินาริ,นาโงย่า,รถไฟหัวกระสุน,ทะเลสาบฮามานะ,เล่นสกีฟูจิเทน,คาวากูชิโกะ-อาบน้ำแร่,ภูเขาไฟฟูจิ,โตเกียว,ช้อปปิ้งที่ชินจูกุ,วัดอาซากุสะ,นาริตะ,โตเกียวดิสนีย์แลนด์ **เลือกซื้อทัวร์ optional +2,500.-
rus โปรแกรม : JAPAN AMAZING SPECIALI 6D4N BY TG
ราคา : 45,300
เดินทาง : 1-6/2-7/3-8/4-9/5-10/6-11/7-12/8-13/9-14
dec.
โอซาก้,-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,นาโงย่า,รถไฟหัวกระสุนชินคังเซน,ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ,โกเทมบะเอ้าท์เลท,อาบน้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ,โฮชิโนะฮัคไค,โตเกียว,ช้อปปิ้งที่ชินจูกุ,วัดอาซากุสะ,นาริตะ,ช้อปปิ้งที่อิออนพลาซ่า,เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
rus

โปรแกรม : DISCOVERY KHUSHU 5D/3N by TG
ราคา : 46,500
เดินทาง : 4-8 / 9-13 / 16-20 / 23-27 dec./6-10/13-17/20-24/27-31 jan.3-7/14-18/17-21/24-28 feb.
ฟุกุโอกะ,ขึ้นกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟอาโซโซะ,ปราสาทคุมาโมโต้,เบบปุ,สวนสัตว์ปังคุง+เจมส์,บ่อนรกโคลนเดือด-ศาลเจ้าดาไซฟุ,ช้อปปิ้งเทนจินมอลล

rus โปรแกรม : JAPAN NIKKO-SENDAI 6D/4N by TG
ราคา :
64,900 / 63,500
เดินทาง :
4-9 / 8-13 / 16-20 / 22-27 dec./5-10/12-17/19-24/26-31 jan. /2-7/14-19/16-21/24 feb.-1 mar.
นาริตะ,นิกโก้,ทะเลสาบชูเซนจิ,น้ำตกเคง่อน,ศาลเจ้าโทโชกุ,-สวนผลไม้,ปราสาทชิโรอิชิ,-ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า,ช้อปปิ้งอิจิบังโจ-ชินคังเซนสู่โตเกียว,ช้อปปิ้งชินจูกุ,วัดอาซากุสะ,นาริตะ,ช้อปปิ้งอิออนพลาซ่า


R-US Holidays
R-US Holidays