Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
r us holidaysr us holidays
R-US Holidays
r us holidays
r us holidays

 
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า-เซินเจิ้น-จูไห่-ซัวเถา-กวางเจา
r us holidays โปรแกรม : มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ราคา : 12,900/14,900/15,900
เดินทาง : 13-15,27-29 NOV/ 5-7,11-13,18-20 DEC/ 31 DEC-2 JAN 1-3 JAN
มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอลล์-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-จูไห่-ชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่โถ-อิสระช้อปปิ้ง
r us holidays

โปรแกรม : มาเก๊า ชม The Venetian เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ราคา : 12,900/14,900/15,900
เดินทาง : 14-16,28-30 NOV/ 5-7,12-14,19-21 DEC/ 31 DEC-02 JAN/ 01-03 JAN
มาเก๊า-สวนสาธารณะหยวนหมิงชิงหยวน-โชว์-จูไห่-เซินเจิ้น-LOWU CENTER-SPLENDID OF CHINA-CHINA A FOLK CULTURE VILLAGE-โชว์-โบสถ์เซนต์พอลล์-THE VENETIAN-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

r us holidays โปรแกรม : มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ สวนสนุก "OCT EAST" 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ราคา
: 13,500
เดินทาง
: 13-15,27-29 NOV/ 11-13,18-20 DEC
มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอลล์-นมัสการเจ้าแม่กวอิมริมทะเล-THE VENETIAN-ชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดจินไถ่ซื่อ-เซินเจิ้น-LOWU CENTER-สวนสนุก(OCT EAST+TEA SHOW)
r us holidays โปรแกรม : มาเก๊า The Venetian ฮ่องกง ฟรีไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ราคา : 15,900/17,500/17,900
เดินทาง : 14-16,28-30 NOV/ 5-7,12-14,19-21 DEC/ 31 DEC-02 JAN/ 01-03 JAN
มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอลล์-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-THE VENETIAN-วิคตอเรีย พีค-รีพลัส เบย์-สักการะพระใหญ่-กระเช้าลอยฟ้านอนปิง
r us holidays

โปรแกรม : มาเก๊า The Venetian จูไห่ เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ราคา
: 15,900/16,900
เดินทาง : 19-22 NOV/ 4-7,10-13 DEC/ 29 DEC-01 JAN/ 30 DEC-2 JAN
มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอลล์-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-THE VENETIAN-จูไห่-ชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-เซินเจิ้น-SPLENDID OF CHINA-CHINA FOLK CULTURE VILLAGE-เฮียงบู๋ซัว-ไต่ฮงกง-ซัวเถา-LOWU CENTER

r us holidays โปรแกรม : มาเก๊า พักThe Venetian 3 วัน 2 คืน ฟรี เที่ยวจูไห่ อาหารซีฟู๊ด โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ราคา
: 14,200-17,900
เดินทาง : 14-16,28-30 NOV/ 5-7,12-14,19-21 DEC
จูไห่..ชมถนนคู่รัก/ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์เมืองจูไห่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล"-นั่งงรถสู่เมืองเซินเจิ้น ..ช็อปปิ้ง Lowu Center เที่ยว splendid Of China
r us holidays โปรแกรม : มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เลือกดิสนีย์แลนด์ หรือ เกาะลันเตา โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ราคา
: 18,500/19,900/20,900
เดินทาง
: 12-15,19-22,26-29 NOV/ 03-06,4-7,10-13,17-20,24-27 DEC/ 29 DEC-1 JAN/ 30 DEC-2 JAN/ 31 DEC-3 JAN
มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอลล์-THE VENETIAN-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง LOWU CENTER-SPLENDID OF CHINA-CHINA FOLK CULTURE VILLAGE-โชว์-ฮ่องกง เที่ยว ดิสนีย์แลนด์ หรือ เกาะลันเตา-วิคตอเรีย พีค-รีพลัส เบย์
 
R-US Holidays