Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
r-us holidays
R-US Holidays

r-us holidays
r us holidays
r us holidays
r us holidays

 
โปรแกรมท่องเที่ยวเดือน November - January 2010

โปรแกรม : FANTASTIC NZ 8 DAYS (NORTH & SOUTH ISLAND) BY TG
ราคา : 83,900
เดินทาง
: DEC3-10,17-24/JAN7-14,21-28
อ๊อคแลนด์-ถ้ำไวโตโม่-ชมหนอนเรืองแสง-ตัดขนกระต่าย-อโกรโดม-ควีนส์ทาวน- ล่องเรือกลไฟโบราณ ฟรี!! เมนูพิเศษกุ้งล๊อบเตอร์+เป๋าฮื้อ

โปรแกรม : FANTASTIC NZ 8 DAYS (SOUTH & NORTH ISLAND) BY BI
ราคา : 77,900
เดินทาง : JAN2-9,16-23,23-30
ไคร้สท์เชิร์ช-แคนเทอเบอรี่-เทคาโป-เม้าท์คุ๊ก-ควีนทาวน์-นั่งกอนโดล่า-โอมาราม่า-โรโตรัว-อโกรโดม-เรนโบว์สปริงซ์ -ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เทปูย่า-อ็อคแลนด์ - เม้าท์อีเดน ฟรี!! เมนูพิเศษกุ้งล๊อบเตอร์+เป๋าฮื้อ

โปรแกรม : GLACIER HIGHLIGHT 8 DAYS (WESTCOAST) BY EK
ราคา : 69,900
เดินทาง : DEC5-12,19-26/JAN7-16,23-30
ไคร้สท์เชิร์ช-นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์-โฮกิติกะ-ฟ็อกกลาเซียร์-ทะเลสาบวานากา-Puzzling World-ควีนส์ทาวน์-เม้าท์คุ๊ก-เทคาโป-ดูปลาวาฬที่ไคคูร่า-ล่องเรือกลไฟโบราณ ฟรี!! เมนูพิเศษกุ้งล๊อบเตอร์+เป๋าฮื้อ
rus โปรแกรม : NZ (SOUTH) - KAIKOURA 6DAYS BY SQ
ราคา : 62,900 / 66,500
เดินทาง : DEC22-27 NEW YEAR 28DEC09-2JAN10 JAN5-10/12-17/19-24/26-31
ชมเมืองไคร้สเชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้าชมวิวบ็อบส์พีค-ไคร้สเชิร์ช-ไคคูร่า-ล่องเรือชมปลาวาฬ-ชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต

โปรแกรม : NZ (SOUTH)-TSS EARNSLAW 6DYAS BY SQ
ราคา :62,500 / 64,900
เดินทาง : DEC1-6 / 8-13 /22-27 NEW YEAR 28DEC09-2JAN10 JAN5-10 / 12-17 / 19-24 / 26-31
ชมเมืองไคร้สเชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้าชมวิวบ็อบส์พีค-ล่องเรือทะเลสาบวาคาติปู-ชมการตัดขนแกะที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ช้อปปิ้งควีนส์ทาวน
-ชิมเป๋าฮื้อทะเลใต้

โปรแกรม : NZ (SOUTH) - MILFORD SOUND 6 D BY SQ
ราคา: 62,900 / 66,900
เดินทาง : DEC1-6 / 8-13 /22-27 NEW YEAR 28DEC09-2JAN10 JAN5-10 / 12-17 / 19-24 / 26-31
ชมเมืองไคร้สเชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้าชมวิวบ็อบส์พีค-ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวด์-ไคร้สท์เชิร์ช-ชิมเป๋าฮื้อทะเลใต

โปรแกรม : NZ..Inside Tour Sth & Nth Island 9 Days BY SQ
ราคา: 81,900
เดินทาง: NEW YEAR 24 DEC09 - 1 JAN10
ไคร้สท์เชิร์ช-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่บ๊อบส์พีค-โรโตรัว -เรนโบว์สปริง-ศูนวัฒนธรรมเมารี -ฟาร์มอาโกรโดม-อ็อคแลนด์ชมเมือง-พิเศษ .. อาหารแฮงกิพร้อมการแสดงชาวเมารี,กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้พร้อมไวน์

โปรแกรม : NZ Grand tour Sth & Nth Island 9 days (บินภายใน) BY SQ
ราคา: 87,900
เดินทาง : NEW YEAR 24 DEC09 - 1 JAN10
ไคร้สท์เชิร์ช-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่บ๊อบส์พีค-ทะเลสาบวานาก้า-ชมฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์-ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า-โรโตรัว-เรนโบว์สปริง-ศูนวัฒนธรรมเมารี-ฟาร์มอาโกรโดม-อ็อคแลนด์ชมเมือง- พิเศษ .. อาหารแฮงกิพร้อมการแสดงชาวเมารี,กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้พร้อมไวน

โปรแกรม : NZ Discovery South & North Island 10 days BY BI ราคา: 92,900
เดินทาง : NEW YEAR 26 DEC09 - 4 JAN10
ไคร้สท์เชิร์ช-ดะนิดิน ชมปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่บ๊อบส์พีค-เทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า-พิคตัน-เวลลิงต้น ชมพิพิธภัณฑ์เทปาป้า-เทเลสาบเทาโป *กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้พร้อมไวน์-โรโตรัวชมเรนโบว์สปริง-ศูนวัฒนธรรมเมารี-ฟาร์มอาโกรโดม-อ็อคแลนด์*แฮงกิพร้อมการแสดงชาวเมารีR-US Holidays
R-US Holidays