Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
r-us holidays
R-US Holidays

r-us holidays
r us holidays
r us holidays
r us holidays

 
โปรแกรมท่องเที่ยวเดือน JUNE - SEPTEMBER 2009
r us holidays

โปรแกรม : ซิดนีย ์- นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ+ใต้ 11 วัน (EK)
ราคา : 93,900
เดินทาง : 11-21/ 18-28 Oct 09
เที่ยวเต็มรูปเเบบ ซิดนีย์-ซิตี้ทัวร์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ช้อปปิ้งที่ QVB-อ็อคเเลนด์-ชมเมืองโรโตรัว-Te Puia-อโกรโดม- ไคร้สเชิร์ช-นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์-ฟอกซ์ กลาเซียร์-ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวน์-ช้อปปิ้ง- แถมฟรี !!! เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ และเป๋าฮื้อทะเลใต้

โปรแกรม : โปรโมชั่น นิวซีแลนด์ เกาะเเหนือ-ใต้ 8 วัน (TG)
ราคา : 65,900
เดินทาง : 24 Sep-1 Oct 09
ไคร้สเชิร์ช-เทคาโป-เม้าท์คุ๊ก-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่า-โรโตรัว
อาหารค่ำแบบเมารี-อโกรโดม-เรนโบว์ สปริง-TE PUIA-อ๊อคแลนด์-ช้อปปิ้ง
แถมฟรี !!! นั่งกระเช้ากอนโดล่า !!!

โปรแกรม : นิวซีแลนด์ เกาะใต้-ไคคูร่า 6 วัน (EK)
ราคา: 52,500
เดินทาง : 6-11/13-18/20-25/21-26/22-27/27Oct-1Nov/3-8/10-15/17-22/24-29/30 Nov-5Dec
ไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-โบสถ์ Good Sheperd-อุทยานเม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์-กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า-ยอดเขาบ็อบพีค-แอร์โร่ว์ทาวน์-โอมาราม่า-ไคร้สท์เชิร์ช-ชมเมือง-พิเศษ ชิมเป๋าฮื้อทะเลใต้

โปรแกรม : นิวซีแลนด์ เกาะใต้-มิลฟอร์ด ซาวน์ 6 วัน (EK)
ราคา:
50,900
เดินทาง : 6-11/13-18/20-25/21-26/22-27/27Oct-1Nov/3-8/10-15/17-22/24-29/30 Nov-5Dec
ไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-โบสถ์ Good Sheperd-อุทยานเม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์-กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า-ยอดเขาบ็อบพีค-มิลฟอร์ดซาวน์-แอร์โร่ว์ทาวน์-โอมาราม่า-ไคร้สท์เชิร์ช-ชมเมือง-พิเศษ ชิมเป๋าฮื้อทะเลใต้
โปรแกรม : นิวซีแลนด์ เกาะใต้-ล่องเรือกลไฟ 6 วัน (EK)
ราคา:
49,900
เดินทาง : 6-11/13-18/20-25/21-26/22-27/27Oct-1Nov/3-8/10-15/17-22/24-29/30 Nov-5Dec
ไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-โบสถ์ Good Sheperd-อุทยานเม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์-กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า-ยอดเขาบ็อบพีค-ล่องเรือกลไฟ TSS-วอลเตอร์พีค-แอร์โร่ว์ทาวน์-โอมาราม่า-ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคร้สท์เชิร์ช-ชมเมือง-พิเศษ ชิมเป๋าฮื้อทะเลใต้และกุ้งลอปสเตอร์
โปรแกรม : นิวซีแลนด์ เกาะใต้-ล่องเรือกลไฟ-ฟ็อกซ์กลาเซียร์ 7 วัน (EK)
ราคา:
55,900
เดินทาง : 6-12/13-19/20-26/21-27/22-28/27Oct-2Nov/3-9/10-16/17-23/24-30/30 Nov-6Dec
ไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-โบสถ์ Good Sheperd-อุทยานเม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์-กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า-ยอดเขาบ็อบพีค-ล่องเรือกลไฟ TSS-วอลเตอร์พีค-เมืองวานาก้า-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-รถไฟสายทรานอัลไพน์เอ็กเพรส- ไคร้สท์เชิร์ช-ชมเมือง-พิเศษ ชิมเป๋าฮื้อทะเลใต้และกุ้งลอปสเตอร์

โปรแกรม : นิวซีแลนด์ -ฟ็อกซ์กลาเซียร์ 7 วัน (EK)
ราคา:
57,900
เดินทาง : 26 - 2 Oct.
ไคร้สท์เชิร์ช-นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์ - โฮกิติกะ - ฟ็อกกลาเซียร์ - ทะเลสาบวานากา - Puzzling World - ควีนส์ทาวน ์- เม้าท์คุ๊ก - เทคาโป - ล่องเรือกลไฟโบราณR-US Holidays
R-US Holidays