Bear Tracks Travel
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidaysr-us holidays
R-US Holidays R-US Holidays R-US Holidays
R-US Holidays
R-US Holidays
Europe by Train
จองตั๋วรถไฟ Europass ผ่าน Europe R-US วันนี้
ฟรี!!! ค่าออกตั๋ว (Issued Fee)
R-US Holidays
สนใจโปรแกรมสอบถามเพิ่มเติมที่
TEL:02-541-4409
HOTLINE :086-3693618
ติดต่อคุณเก๋,เอก

r us holidays

r us holidays

r us holidays

 
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009
r us holidays โปรแกรม : AUSTRIA-GERMANY 8 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 25-1Feb, 8-15, 22-1Mar, 8-15, 15-22, 22-29 Mar, 29 - 5Apr
ราคา : 74,900.-
มิวนิค เข้าสู่หมู่บ้านปรีน ข้ามสู่เกาะแฮเรนอินเซล (เกาะผู้ชาย) พระราชวังแฮเรนคีมเซ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ซาลส์บวร์ก เดอะซาวด์ออฟมิวสิค สวนมิราเบล เข้าสู่ทะเลเซนต์วูลฟ์กัง การ์มิช พาเทนเคียร์เช่น พิชิตยอดเขาชุกสปิตเซ่ ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ แวะชมเมืองโอเบอรามาเกา ลิ้มลองขาหมูเยอรมัน
r us holidays
โปรแกรม : ITALY-SWITZERLAND 8 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 25-1Feb, 5-12, 19-26Feb, 5-12, 12-19, 19-26 Mar, 26 - 2Apr
ราคา : 81,900.-
กรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บันไดสเปน เมืองฟลอเร้นซ์ หอเอนปีซ่า เวนิสเกาะโรแมนติก อินเทอลาเก้น พิชิตยอดเขายูงเฟรา 11,333 ฟุต Top of Europe
r us holidays โปรแกรม : SWITZERLAND-FRANCE 7 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 25-31Jan, 8-14, 22-28Feb, 8-14, 15-21, 22-28 Mar, 29 - 4Apr
ราคา : 85,900.-
ซูริค ซไตน์อัมไรน์ น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น เมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกา น้ำพุตั้งอยู่กลางถนน อินเทอลาเก้น พิชิตยอดเขายูงเฟรา 11,333 ฟุต Top of Europe สตราสบูรก์ รถไฟด่วน TGV สู่ปารีส ล่องเรือบาตามูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ขึ้นชมหอไอเฟลชั้น 2 ประตูชัย ช้อปปิ้งย่านชองป์เอลิเซ่
r us holidays โปรแกรม : GERMANY-AUSTRIA-CZECH-SLOVAK-HUNGARY 9 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 27-3Feb, 7-15, 21-29Feb, 7-15, 14-22, 21-29 Mar, 28 - 5Apr
ราคา : 79,900.-
มิวนิค ซาลบวร์ก เดอะซาวด์ออฟมิวสิค เชสกี้ ครุมลอฟ คาโลวีวารี เมืองแห่งน้ำแร่ กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก บราติสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ ล่องแม่น้ำดานูบ กรุงเวียนนา พระราชวังเชิงบรุนน์ หมู่บ้านกรีนซิ่ง เบิร์ชเทสกาเด้น ล่องเรือทะเลสาบโคนิก มิวนิค
r us holidays โปรแกรม : GRAND SWITZERLAND 8 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 25-1Feb, 8-15, 22-1Mar, 8-15, 15-22, 22-29 Mar, 29 - 5Apr
ราคา : 88,900.-
ซูริค ซไตน์อัมไรน์ ซังท์กัลเลน เมืองมรดกโลก ดาโวสเมืองในหุบเขา แซ็งต์มอริส รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก เซอร์แมท นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ชมถ้าน้ำแข็ง ที่สูงที่สุดในสวิส เมืองมองเทรอซ์ โลซานน์ เบิร์น อินเทอลาเก้น พิชิตยอดเขายูงเฟรา 11,333 ฟุต Top of Europe
r us holidays โปรแกรม : GRAND ITALY 9 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 26-3Feb, 6-14, 20-28Feb, 6-14, 13-21, 20-28 Mar, 27 - 4Apr
ราคา : 89,900.-
มิลาน ดูโอโม่ เวอโรน่า เวนิสเกาะโรแมนติก ล่องกอนโดล่า ฟลอเรนซ์ พิพิธภัณฑ์อะคาเดมี จุตุรัสดูโอโม่ หอเอนปิซ่า นาโปลี ปอมเปอี ซอเรนโต้เมืองชายทะเล เกาะคาปรี ชมถ้ำบลูกร็อตโต้ กรุงโรม เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทวี บันไดสเปน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
r us holidays โปรแกรม : ITALY-SWISS-FRANCE 9 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 25-2Feb, 7-15, 21-29Feb, 7-15, 14-22, 21-29 Mar, 28 - 5Apr
ราคา : 92,900.-
กรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ นครวาติกัน บันไดสเปน ฟลอเร้นซ์ หอเอนปีซ่า เวนิส แองเกิลเบิร์ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์สู่ยอดเขาทิตลิส หมุนรอบตัวเอง 360 องศา ลูเซิร์น สตราสบูรก์ รถไฟด่วน TGV สู่ปารีส ล่องเรือบาตามูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ขึ้นชมหอไอเฟลชั้น 2 ประตูชัยช้อปปิ้งย่านชองป์เอลิเซ่ สินค้าแบรนด์เนม
r us holidays โปรแกรม : ITALY-SWISS-FRANCE 10 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 25-3Feb, 5-14, 19-28Feb, 5-14, 12-21, 19-28 Mar, 26 - 4Apr
ราคา : 99,900.-
กรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ นครวาติกัน บันไดสเปน เมืองฟลอเร้นซ์ หอเอนปีซ่า เวนิส อินเทอลาเก้น พิชิตยอดเขายูงเฟรา 11,333 ฟุต Top of Europe สตราสบูรก์ รถไฟด่วน TGV สู่ปารีส ล่องเรือบาตามูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ขึ้นชมหอไอเฟลชั้น 2 ประตูชัย ประตูชัยช้อปปิ้งย่านชองป์เอลิเซ่ สินค้าแบรนด์เนม
r us holidays โปรแกรม : SWISS-FRANCE-U.K. 9 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 25-2Feb, 8-16, 22-2Mar, 8-16, 15-23, 22-30 Mar, 29 - 6Apr
ราคา : 123,900.-
ซูริค ซไตน์อัมไรน์ น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น เมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกา น้ำพุตั้งอยู่กลางถนน อินเทอลาเก้น พิชิตยอดเขายูงเฟรา 11,333 ฟุต Top of Europe สตราสบูรก์ รถไฟด่วน TGV สู่ปารีส ล่องเรือบาตามูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ขึ้นชมหอไอเฟลชั้น 2 ประตูชัย ช้อปปิ้งย่านชองป์เอลิเซ่ นั่งรถไฟยูโรสตาร์สู่ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน พิพิธภัณฑ์มาดามทูสโซด์ ช้อปปิ้งย่านอ็อกฟอร์ด ห้างแฮร์รอท
r us holidays โปรแกรม : ITALY-SWISS-FRANCE-U.K. 12 DAYS : การบินไทย (TG)
เดินทาง : 25-5Feb, 5-16, 19-2Mar, 5-16, 12-23, 19-30 Mar, 26 - 6Apr
ราคา : 137,900.-
กรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี นครวาติกัน บันไดสเปน เมืองฟลอเร้นซ์ หอเอนปีซ่า เวนิส อินเทอลาเก้น พิชิตยอดเขายูงเฟรา 11,333 ฟุต Top of Europe สตราสบูรก์ รถไฟด่วน TGV สู่ปารีส ล่องเรือบาตามูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ขึ้นชมหอไอเฟลชั้น 2 ประตูชัย ช้อปปิ้งย่านชองป์เอลิเซ่ นั่งรถไฟยูโรสตาร์สู่ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน พิพิธภัณฑ์มาดามทูสโซด์ ช้อปปิ้งย่านอ็อกฟอร์ด ห้างแฮร์รอท
R-US Holidays
R-US Holidays